Tập đoàn Sun Group hỗ trợ cải tạo hồ Hoàn Kiếm.

Ngày 21/12 , Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm được thành phố Hà Nội phê duyệt làm chủ đầu tư tổ chức và thực hiện dự án cải tạo khu vực xung quanh hồ Gươm . Dự án này sẽ gồm có 3 hạng mục chinh gồm: nâng cấp hè, nâng cấp cải tạo vườn hoa, đường đi dạo, chiều sáng  và cảnh quan bằng nguồn vốn ngân sách của quận.  Dự án khởi công sau tết năm 2017 và phấn đấu hoàn thành trước dịp lễ 30/04.

Chủ trương cải tạo hồ Hoàn Kiếm của thành phố Hà Nội.

Công ty cổ phần tập đoàn Sun Group là đơn vị tài trợ thiết bị chiếu sáng xung quanh hồ Hoàn Kiếm.  Trong đó nhà ga C9 đang được nghiên cứu thiết kế, nên trong quá trình triển khai sẽ tạm thời không thi công đoạn vỉa này.

UBND quận Hoàn Kiếm chịu trách nhiệm tập hơn các đơn vị thiết kế của các đơn vị tư vấn để hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế và dự án đầu tư theo quy định, đảm bảo về chất lượng, tính đồng bộ và bền vững.  Đồng thời UBND quận cũng xin ý kiến đóng góp của các tổ chức xã hội, chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân cùng bộ văn hóa thông tinh và các cơ quan liên quan thống nhất phương án thiết kế theo quy định.

anh sang ho guomPhương án chính trang các mặt phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm , ủy ban nhân dân Tp. Hà Nội yêu cầu thiết kế chỉnh trang mặt đứng tại các công trình và tuyến phố cụ thể. Các phương án thiết kế sửa sang về màu sơn, ban công, lô gia, mái che, mái vẩy… đảm bảo sự thống nhất , hài hòa văn minh với nét văn hóa đặc trưng.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng quy đinh về vị trí , kích thước biển quảng cáo,  nội dung  thiết kế do các hãng hàng hóa và người dân thực thiện theo thiết kế được phê duyệt.

Chủ đầu tư Sun Group là một tập đoàn phát triển mạnh trên lĩnh vực bất động sản. Luôn đi đầu trong các hoạt động đóng góp trong cộng đồng, tập đoàn đã là nhà tài trợ cho hạng mục chiếu sáng trang chí quan hồ Hoàn Kiếm. Như vậy với đợt cải tạo lần này,  phố đi bộ Hồ Gươm sẽ thay đổi diện mạo mới cho biểu tượng của thủ đô, tạo một điểm đến hấp dẫn thu hút  du khách trong nước và quốc tế.

Nguồn: http://sunpremiervillagehalongs.com